The real estate agency
Back to overview
Acceptance: In consultation
  • 114 people recently viewed this residence
  • 103 people recently shared this residence

€ 45.000,00 Apply now
If you have a question get in touch with us now:

General

  • Bedroom(s)
  • m2
  • year of construction

Specifications

Object nr.
00963

Facilities

  • Parking

About this house

TE KOOP!
Een parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage aan de Zalmhaven/Scheepstimmermanslaan Rotterdam. De parkeerplaats is gelegen op niveau -1 (kelder) en biedt plaats aan één auto.

*het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de kelder van de parkeergarage gelegen te Rotterdam, Zalmhaven
ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, complexaanduiding 1762, appartementsindex 171*

ERFPACHT:
bestaande uit het recht van erfpacht,
eindigende op veertien december tweeduizend drieënnegentig (14-12-2093),
van twee percelen grond, eigendom van de gemeente Rotterdam.
Van welk appartementsrecht de verplichting tot betaling van de jaarlijkse
erfpachtcanon is afgekocht tot en met vijftien december tweeduizend vierenveertig (15-12-2044).

Vraagprijs: € 45.000,- k.k.
VvE bijdrage: ca. € 28,- per maand.
Oplevering: in overleg.
Erfpacht is afgekocht.
Verkoop geschiedt formeel onder het voorbehoud van het verkrijgen van toestemming voor verkoop van de gemeente Rotterdam.

Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

This information has been compiled by us with due care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.


Map

  • 114 people recently viewed this residence
  • 103 people recently shared this residence

€ 45.000,00 Apply now
If you have a question get in touch with us now:
Recently watched